Từ khóa : responsive

  • Hoàn thiện website doanh nghiệp công ty Phát Minh JSC

    Website được đặt tại địa chỉ http://www.phatminhjsc.com/. Được thiết kế theo xu hướng web responsive hiện đại. Website Phat minh có thể hiển thị tốt trên nhiều loại trình duyệt và thiết bị di động : iPad, Galaxy Tab, iphone, Galaxy Note. Công nghệ web dựa trên nền tảng Bootstrap
  • Thành công website trường trung cấp cảnh sát vũ trang csvt.edu.vn

    Website được thiết kế trên nền tảng web responsive mới, thân thiện với thiết bị mobile, có thể trình bày cùng lúc trên nhiều loại thiết bị mobile iPad, iphone, samsung galaxy, htc, Galaxy Tab ...